STENSTRUP VALVE

SMELIndustry rotary valves
Stenstrup Valve anvendes til dosering og pneumatisk transport af plastpulver, granulater, korn og
foderstoffer, kunstgødning, sand, træflis, træspåner, aske, mineraler samt produkter i levneds
middelindustrien. Alle vores sluser er rustfri, robuste, af høj kvalitet og velegnede til stærkt slidende eller
aggressive  materialer.

KONTAKT STENSTRUP VALVES   |   HENT MATERIALE   |   SENESTE NYHEDER